Seif over ‘taal op de werkvloer’

Seif werkt als medewerker voeding in het BovenIJ ziekenhuis. Hij was één van de zes collega’s die deelnam aan de cursus ‘taal op de werkvloer’.

Suzanne en Cassandra krijgen rondleiding van Seif

Samen met Seif kijken we terug op de cursus en vertelt hij over zijn ervaringen.

‘Vooral aan de praktijkopdrachten en de gesprekken met mijn taalmaatjes heb ik veel gehad’

Seif studeerde in de jaren negentig aan de universiteit van Marokko en heeft een opleiding in de ICT gevolgd. Seif kwam in Nederland, leerde de Nederlandse taal en ging aan het werk bij verschillende bedrijven. Vervolgens kwam hij in het BovenIJ ziekenhuis terecht, bij de afdeling Voeding.

‘Samen met mijn collega’s vonden we in de loop van de jaren een manier waarop we maar weinig met elkaar hoefden te communiceren. Dat lukte met een paar korte zinnen. Ook door het harde geluid in de spoelkeuken praat je niet makkelijk met elkaar. Doordat ik in de praktijk minder vaak lange gesprekken voerde werd ik soms best onzeker over de Nederlandse taal. Ik kocht zelf een boek om te oefenen, maar sloeg dat vervolgens niet open. Toen kwam het aanbod voor de training ‘taal op de werkvloer’ voorbij. Ik zag dit als een kans en nu wilde ik echt aan mijn Nederlandse taal werken.’

Taalmaatjes Cassandra en Suzanne

Seif had geluk en werd gekoppeld aan twéé taalmaatjes: Cassandra en Suzanne. Een taalmaatje is een collega uit het BovenIJ ziekenhuis die gedurende de training helpt en coacht bij de praktijkopdrachten. Zij bieden hulp bij de taalvaardigheden: spreken, lezen, schrijven en digitale vaardigheden.  Taalmaatje Cassandra: Op ons intranet las ik de oproep en was gelijk enthousiast om me hiervoor op te geven. Het leek me gewoon heel leuk om iemand die zich niet zeker voelt met de Nederlandse taal te ondersteunen en te helpen.‘

Veel geoefend in de praktijk

‘Het oefenen in de praktijk en het maken van opdrachten voor mijn portfolio dat vond ik het leukste aan de cursus’, vertelt Seif. ‘Ik was heel erg gemotiveerd en heb veel geleerd van mijn taalmaatjes. Eén van de opdrachten was het lezen van verschillende krantenartikelen waar ik vervolgens mijn mening over moest vormen. Ik verdiepte mij in de staking van de verpleegkundigen. De staking in de zorg deed mij denken aan mijn studententijd waarin ook gestaakt werd. Voor mij was het de eerste keer dat ik een staking in Nederland meemaakte op de werkvloer. De gesprekken die ik voerde met Suzanne en Cassandra werkten motiverend. Vooral dit onderdeel van de cursus heeft mij veel gebracht.’

Als één van de praktijkopdrachten gaf hij een rondleiding in de keuken aan zijn taalmaatjes en schreef daar een verslag over.

Anders dan anders door het coronavirus

Vanwege het coronavirus werden de laatste taallessen online gegeven. ‘Helaas kan er door het coronavirus ook geen officiële diploma-uitreiking plaatsvinden. Ik had graag mijn taalmaatjes en leidinggevende en teamhoofd uitgenodigd om erbij te zijn. Ik ben hen erg dankbaar voor deze mooie ervaring en lessen.’

Kijken naar de toekomst

Seif heeft inmiddels zijn eerste Nederlandse roman uit. Hij vindt het interessant om verhalen te lezen waarin hij zichzelf herkent. Bijvoorbeeld over 1e en 2e generatie mensen uit Marokko die naar Nederland zijn gekomen. ‘Het tweede boek ligt al klaar om te lezen’, zegt Seif. Seif vertelt verder: ’Ik kijk uit naar de toekomst. Ik ben mijn teamhoofd dankbaar dat ik deze cursus heb mogen volgen. Ook mocht ik de opleiding facilitair medewerker in de zorg volgen en hierdoor kan ik mogelijk in de toekomst doorgroeien naar een andere functie in het ziekenhuis.’

Met zijn taalmaatjes houdt Seif contact. Suzanne, Cassandra en Seif hebben een app-groep. Suzanne: ‘Als hij ergens mee zit of wat wil bespreken kan hij ons appen. Dan kijken we wie van ons beschikbaar is om Seif te helpen. We blijven dus taalmaatjes, ook na de cursus.’

Amsterdams Taalakkoord

Het BovenIJ ziekenhuis is één van de partners van het Amsterdams Taalakkoord. De gemeente Amsterdam subsidieerde de cursus ‘taal op de werkvloer’ met als doel om de laaggeletterdheid in Amsterdam terug te dringen Jeannette Hoeksma, begeleider van het taalproject in BovenIJ: ‘We willen een lerende organisatie zijn met medewerkers die leren van en met elkaar. De taalcursus en de hulp van de taalmaatjes kan helpen om de communicatie op de werkvloer te verbeteren en de cursisten meer zelfvertrouwen te geven hun taalvaardigheden in de praktijk te brengen.’


Je bent hier: BovenIJ'ers vertellen | Seif over ‘taal op de werkvloer’