Orthopedisch chirurg Fortanier vertelt

Dokter Fortanier is sinds 2012 als orthopedisch chirurg verbonden aan het BovenIJ ziekenhuis: "In het BovenIJ ziekenhuis is het echt Amsterdam. Mensen zijn direct in hun communicatie, geven meteen feedback en de omgang met elkaar is vrij informeel. Dat ligt mij wel heel erg."

Orthopedisch chirurg Fortanier vertelt

Waarom heb je voor orthopedie gekozen?

Het is een vak wat mensen behandelt van jong tot oud. Ook is het een vrij technisch vak. Dat trok me heel erg. Mijn werk bestaat uit een mooie afwisseling van dagen op de polikliniek en dagen waarop ik wat meer bezig ben met mijn handen. Ik richt mij met name op de knie- en heupprotheses en de revisiechirurgie. Momenteel ben ik veel bezig met de voorste benadering voor de heup. Ik wil mij steeds verder gaan specialiseren in de heup. Ik geloof erin dat de zorg er uiteindelijk beter van wordt als je je focust. Je bent dan uiteindelijk een subspecialist.

Wat houdt die anterieure benadering in?

De voorste benadering heeft met name toegevoegde waarde in het herstel. Patiënten gaan gemiddeld gezien sneller naar huis, heel vaak al één dag na de operatie. Wel moet ik benadrukken dat de voorste benadering niet per se voor iedereen beter is dan de traditionele benadering. Het zit ‘m meer in dat we het kunnen aanbieden aan mensen die daarvoor heel geschikt zijn er baat bij kunnen hebben. 

En wat gebeurt er na de operatie?

Als de patiënt veilig kan lopen met krukken en als de pijn onder controle is, mag de patiënt naar huis. Gemiddeld zijn patiënten één tot drie dagen opgenomen. Vervolgens is het van belang dat de patiënt weer in beweging komt onder begeleiding van een fysiotherapeut. We zien de patiënt 6 tot 8 weken na de operatie terug. De meesten lopen dan alweer zonder krukken. Men moet wel oppassen met het overbelasten van de heup. Mensen neigen vaak naar te veel doen, vooral bij de voorste benadering omdat het herstel daar al zo snel gaat. Door overbelasting kun je weer pijn krijgen en kan het herstel nog wat langer duren. Het is daarom van belang om het vooral in het begin rustig aan te doen. Soms betekent dat bijvoorbeeld dat je nog een tijdje met twee krukken moet blijven lopen. 

Je krijgt gemiddeld een vrij hoog cijfer op Zorgkaart Nederland. Waar denk je dat je dit aan te danken hebt?

Het belangrijkste wat je als arts kunt doen, is de verwachtingen managen. Dat houdt in dat je mensen duidelijk uitlegt wat er gaat gebeuren, wat de risico’s zijn en welke problemen zich kunnen voordoen. Zo weet iedereen wat er kan meevallen en wat er kan tegenvallen. Dan komt niemand voor verrassingen te staan. Mijn patiënten waarderen het dan ook dat ik goed met ze communiceer en geven aan dat ik rust uitstraal. Ik geef voldoende uitleg en ik neem de tijd voor ze. 

Waardoor onderscheidt het BovenIJ ziekenhuis zich van een ander ziekenhuis?

Het BovenIJ ziekenhuis is kleinschalig, dus je kent elkaar goed. Er zijn korte lijnen om te overleggen en de orthopedie heeft goed contact met de chirurgen van de traumatologie. We profileren ons als een ziekenhuis dat voor Amsterdam en omgeving goede basiszorg kan leveren. Voor echt ingewikkelde dingen kunnen we gemakkelijk doorverwijzen naar grotere ziekenhuizen in Amsterdam. Collega Antoine Broekhoff vertelt hier ook meer over. Lees ook zijn verhaal bij 'Medewerkers vertellen'.

Wat vind je belangrijk in je werk?

Ik ben blij als mensen aan het eind van de dag tevreden zijn. Dat is voor mij het belangrijkst. Dan heb ik het niet alleen over de patiënten, maar ook over de mensen met wie je werkt. Het is prettig als alles soepel verloopt. Voor de toekomst wil ik uiteindelijk ook mijn ervaring en expertise in de heuppathologie vergroten. Ik zal andere dingen minder of helemaal niet meer gaan doen. Ik wil liever ergens goed in zijn en daar beter in worden dan alles een beetje doen. Ik ben dan een echte vakspecialist.


Je bent hier: BovenIJ'ers vertellen | Orthopedisch chirurg Fortanier vertelt