Carlijn de Haan, Parkinson verpleegkundige

Op de polikliniek neurologie in het BovenIJ ziekenhuis werkt Carlijn de Haan als Parkinson verpleegkundige. Wat houdt de ziekte Parkinson in en wat is haar rol in deze functie?

Carlijn de Haan

Kun je iets vertellen over de ziekte van Parkinson?

“Parkinson is het verlies van hersenweefsel, waardoor er een tekort aan dopamine ontstaat. Dopamine is een soort boodschapperstof, die er voor zorgt dat er een zenuwimpuls van de ene naar de andere zenuwcel gaat. In dat stukje gaat het mis. De schakel in de samenwerking tussen hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren is door de ziekte verminderd.

De ziekte is niet te genezen, wel kun je het dopaminetekort proberen aan te vullen met medicijnen, zodat de symptomen verminderen. De ziekte van Parkinson is progressief, wat inhoudt dat het in de loop van de jaren langzaam erger wordt.”

Veel mensen denken aan trillen als ze aan Parkinson denken, maar er zijn dus meerdere symptomen?

“Vaak begint het met trillen en/of stijfheid. En traagheid is altijd aanwezig. Er spelen ook zogenaamde niet motorische symptomen mee. Denk aan een autonome stoornis, angst en depressie, slaapstoornissen, pijn of cognitieve stoornissen. Deze zijn zeer hinderlijk. Het verloop van de symptomen is bij iedere patiënt anders. Parkinson vraagt altijd om zorg op maat.”

Wat kun jij betekenen voor de patiënten van het BovenIJ ziekenhuis?

“Als Parkinsonverpleegkundige begeleid ik patiënten, en hun naasten. Naasten komen vaak onbewust in de rol van mantelzorger terecht. Daarnaast geef ik uitleg over het ziektebeeld, medicatie en bijwerkingen.”

Dus je begeleidt patiënten bij de ziekte?

“Ja, ik heb veel contact met patiënten. Dat is ook belangrijk in mijn werk. Zo probeer ik nauwkeurig in te schatten welke (extra) zorg nodig is. Bijvoorbeeld verwijzen naar een revalidatiearts, fysio-, ergotherapeut, logopedist of psycholoog. En ik bespreek met de neuroloog eventuele aanpassingen van de medicatie. Na zes weken bekijken we gezamenlijk wat voor effect de medicatie heeft.

Als er patiënten met de ziekte van Parkinson op de verpleegafdeling liggen opgenomen, probeer ik altijd even langs te gaan. In veel gevallen ken ik de patiënt al en is het voor hen ook prettig om een bekend gezicht te zien. Verder sluit ik aan bij een regionaal overleg. Aangesloten zorgprofessionals van ParkinsonNet komen een paar keer per jaar bij elkaar. Zo houden we elkaar op de hoogte over de nieuwste ontwikkelingen, scholing en delen we met elkaar onze kennis. Met als doel om de zorg voor de patiënt te verbeteren.”

Wat motiveert je om te werken met mensen met Parkinson?

“Mijn liefde voor de neurologie en voor mensen met Parkinson is op de verpleegafdeling ontstaan. Bij Parkinson kijk je breder dan alleen de bekende symptomen van de ziekte. Klachten kunnen elkaar namelijk beïnvloeden. Alles bekijken in zijn totaliteit en daar op inspelen. Dat vind ik het mooiste aan mijn werk.”

Als laatste, is er iets dat je mensen wilt meegeven over de ziekte, iets dat mensen echt moeten weten?

“Parkinson is een progressieve ziekte en vergt constant aanpassing van de patiënt en hun naasten. De patiënt heeft de ziekte niet alleen, maar ook hun partner of mantelzorger. Wat ik met name in de eerste drie tot zeven jaar wil meegeven is dat het niet ophoudt bij de diagnose. In veel gevallen valt er goed mee te leven. Ik hoop dat mensen met Parkinson de toekomst niet als een donkere wolk zien, maar blijven kijken naar hun mogelijkheden.”

Werken in het BovenIJ ziekenhuis

Ben je verpleegkundige en wil je aan de slag als gespecialiseerd verpleegkundige in het BovenIJ ziekenhuis? Dat is wellicht mogelijk. De beschikbare werken en leren plekken die we hebben, bieden we aan als vacatures op onze website.


Je bent hier: BovenIJ'ers vertellen | Carlijn de Haan, Parkinson verpleegkundige