Afdeling endoscopie: 'We zijn een hecht team'

Dit is het team endoscopie. ‘We luisteren naar elkaar en geven elkaar feedback. Ook spreken we elkaar aan als dat nodig is. Je merkt dat dit onze samenwerking ten goede komt.’

Endoscopieafdeling: betrokken medewerkers

Bewustwording voor darmkanker

Het team endoscopie wil meer bewustwording creëren voor darmkanker. Darmkanker hoeft (in het begin) geen klachten te veroorzaken. Door het bevolkingsonderzoek kan darmkanker voorkomen worden of vroegtijdig worden ontdekt. Daarom is het zo belangrijk om mee te doen als je een oproep krijgt. Via het RIVM ontvangen mensen in de leeftijd tussen 55 – 75 jaar een uitnodiging voor een ontlastingstest. Het onderzoek is voor alle inwoners in Nederland gratis.

Meedoen met bevolkingsonderzoek

Astrid Lammerée, senior endoscopieverpleegkundige in het BovenIJ ziekenhuis: ‘Het RIVM coördineert het bevolkingsonderzoek. Patiënten horen dus via het RIVM de uitslag van de test. Als de uitslag niet goed is, moet er verder onderzoek plaatsvinden. Ze krijgen dan een uitnodiging voor een intakegesprek. Via het RIVM hoort de patiënt in welk ziekenhuis ze terecht kunnen. Daar wordt uitleg en informatie gegeven over het vervolgonderzoek, de coloscopie. Dat is een kijkonderzoek van de dikke darm.’

Samenwerking

Dagelijks ontvangt de endoscopieafdeling in het BovenIJ ziekenhuis ook patiënten met een doorverwijzing via de huisarts of via de polikliniek. Astrid: ‘Op de endoscopieafdeling werken we nauw samen met andere poliklinieken, zoals de long-, Maag Darm Lever (MDL)- en interne polikliniek. Ook werken we intensief samen met de endoscopieafdeling van het OLVG. De Maag Darm Lever (MDL)-artsen uit het OLVG doen samen met dr. Posthuma van het BovenIJ ziekenhuis coloscopieën bij ons op de afdeling.’


Je bent hier: BovenIJ'ers vertellen | Afdeling endoscopie: 'We zijn een hecht team'